Sparetips

  • Hvor mye betaler DU for komplett sentral søknad? Hanjo kunder betaler kr. 0,- ekstra!
  • Ønsker DU ufrivillig tvangs medlemskap i diverse organisasjoner? Hanjo AS er 100 % frittstående. Hanjo kunder tvinges derfor IKKE til obligatorisk medlemskap til NHO, BNL, lokalforeninger med mer. Medlemsavgifter, kontingent, serviceavgift og diverse kurs det ikke er formelle krav til, koster mange tusen kroner hvert år. KS system, søknader med videre kommer i tillegg. Sjekk systemleverandøren!
  • Vil DU la en tilfeldig tlf. selger bestemme hvor du skal lagre firmaopplysningene for alltid. I en sky? Eksperter sier at en ikke kan stole på internettselskaper. Det krever bare en uetisk ansatt eller hacker, så er dataene ute! Tenk deg godt om før du velger system leverandør.
  • Useriøse tlf. selgere er nå BA bransjens tidstyver. Mange får daglig flere uøskede telefoner. Hva gjør DU med dette ondet? Slår du av telefonen, stenger du kundene ute!
  • HMS-kort bestiller DU direkte fra norges ENESTE lovlige utsteder: www.hmskort.no Prisen er kr. 131,56 pr. stk inkl. moms + frakt!